Wikia

GTA Wiki

Radio '76 FM

Talk0
254pages on
this wiki

Gen: Funk/Retro

Tracklist:

  • Ghetto Fingers - "On The Move"
  • Ashtar - "Aori"
  • Stylus Exodus - "Pootang Shebang"

Around Wikia's network

Random Wiki